Viên Đông Trùng Hạ Thảo KGS

Viên Đông Trùng Hạ Thảo KGS được chiết xuất từ đông trùng hạ thảo con nguyên chất thành dạng viên.Đông trùng hạ thảo còn được gọi là Trùng Thảo, ( tên khoa học : .. Cordyceps sinensis (Berk) Sacc ) là dạng ký sinh của loài nấm có tên Ophiocordyceps sinensis

Danh mục: