Cây giống sâm ngọc linh

100,000

Bán cây giống sâm ngọc linh được chọn lọc những cây giống sâm ngọc linh khỏe được ươm trồng 1 năm tuổi tại núi ngọc linh. Cây giống ngọc linh dễ dàng trồng và có tỷ lệ sống cao hơn so với hạt giống được ươm trồng. Quý khách mua cây giống sâm ngọc linh cần phải nắm rõ kiến thức kỹ thuật trồng sâm ngọc linh thì mới tăng hiệu quả phát triển của cây sâm quý này. Hiện nay cây sâm ngọc linh được trồng tại núi ngọc linh với điều kiện cơ bản độ cao so với mặt nước biển từ 1800m tới 2598m. Mật độ rừng che phủ tại núi ngọc linh đạt trên 80% thích hợp cho sự phát triển và sinh trưởng của cây sâm ngọc linh.